Spotkanie z nowym CEO LITA w Tanzanii.

Koniec września był okazją do spotkania z nowym CEO Livestock Training Agency, Dr Piusem Mwambene, Dr Mwambene piastował dotychczas stanowisko...