Home » AKTUALNOŚCI » Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy wyposażenia laboratoriów parazytologicznych w Tanzanii.

Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy wyposażenia laboratoriów parazytologicznych w Tanzanii.

22wwZamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów mikroskopów wraz z akcesoriami i urządzeniami przeznaczonymi do prezentacji na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych inwazji pasożytniczych w trzech szkołach rolniczych Livestock Training Agency w Tanzanii – zadanie realizowane jest w ramach projektu "Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii - kontynuacja" (16/2016/PPR2016), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Szczegóły zamówienia dostępne są na internetowej stronie Fundacji w zakładce "Zamówienia publiczne".