Home » AKTUALNOŚCI » Przedstawiamy Szkołę LITA Madaba – beneficjenta jednego z naszych aktualnie realizowanych projektów.

Przedstawiamy Szkołę LITA Madaba – beneficjenta jednego z naszych aktualnie realizowanych projektów.

madabaKampus w MADABA należący do sieci szkół rolniczych Livestock Training Agency (LITA) – ustanowiono w 1989 roku. Szkoła znajduje się w odległości 117 km od stolicy regionu Songea, i 15 km od drogi szybkiego ruchu Songea-Njombe. W posiadaniu szkoły W Madabie znajduje się 1417 hektarów gruntów, z czego zabudowania związane z działalnością szkoły zajmują 55 hektarów. Uprawy zbożowe zajmują 400 hektarów. Stada była mlecznego, kóz i owiec wypasane są na 200 hektarach pastwisk. Na obszarze niemal 750 hektarów prowadzi się wypas bydła mięsnego, a 15 hektarów przeznaczono na rzecz hodowli pszczół. W szkole LITA-Madaba prowadzone są długo- i krótkookresowe kursy z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz hodowli I produkcji zwierzęcej. Studia długookresowe dedykowane są dla absolwentów powszechnych szkół średnich, a w zależności o trybu – kończą się uzyskaniem certyfikatu lub dyplomu. LITA Madaba specjalizuje się w prowadzeniu kursów krótkoterminowych przeznaczonych dla hodowców pszczół i lokalnych doradców rolnictwa. Obecnie w LITA Madaba studiuje 421 studentów. LITA Madaba uczestniczy w realizacji różnych projektów na rzecz rozwoju produkcji bydła mlecznego, bydła mięsnego, hodowli kóz i owiec, hodowli świń oraz kur niosek i brojlerów. Prowadzone są również prace w zakresie doskonalenia uprawy zbóż oraz hodowli pszczół.