Home » AKTUALNOŚCI » Livestock Training Agency (LITA) – MOROGORO

Livestock Training Agency (LITA) – MOROGORO

sam_2503_1Należący do sieci zarządzanych przez Livestock Training Agency ośmiu szkół rolniczych kampus LITA Morogoro jest położony około 200 kilometrów na zachód od gospodarczej stolicy Tanzanii – Dar-es-Salaam. Miasto Morogoro leży u stóp łańcucha górskiego Uluguru. W sąsiedztwie kampusu znajduje się Sokoine University of Agriculture, który jest jedyną szkołą wyższą nauk rolniczych w Tanzanii. Kampus założono w 1948 roku pod nazwą Asian Agricultural School, jako szkołę kształcącą instruktorów uprawy ryżu na farmach firmy Asian Wami. Od 1963 roku w Morogoro rozpoczęto nauczanie hodowli zwierząt gospodarskich. Następnie w latach 1992-200 Ministerstwo Rolnictwa i współpracy przy wsparciu fundacji z Królestwa Niderlandów rozpoczęło kształcenie kadry nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania zagadnień z zakresu chowu zwierząt gospodarskich. Jednocześnie w latach 1996-2000 wraz z Centrum Rozwoju Kadr w Rolnictwie rozszerzono nauczanie o konsultacje w zakresie rozwoju wsi (m.in. prowadzenia upraw roślin i hodowli zwierząt: bydła, owiec, kóz, świń, drobiu i królików). Zajęcia ze studentami w szkole LITA Morogoro prowadzi ogółem 41 nauczycieli różnych specjalności rolniczych, których wspomaga 17 pracowników technicznych. W bieżącym roku akademickim w szkole uczy się 417 studentów. W związku z realizacją projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej 16/20016 w LITA Morogoro obecnie ekipa budowlana wykonuje prace wyposażeniowe w sali przeznaczonej na Laboratorium Parazytologiczne. W ramach prac adaptacyjnych zakładana jest nowa instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. W wydzielonej części budynku powstanie magazyn sprzętu laboratoryjnego i pokój dla asystenta prowadzącego zajęcia.