Home » AKTUALNOŚCI » Przedstawiamy Szkołę LITA Mpwapwa – beneficjenta jednego z naszych aktualnie realizowanych projektów.

Przedstawiamy Szkołę LITA Mpwapwa – beneficjenta jednego z naszych aktualnie realizowanych projektów.

mpwapwa_2Kampus LITA Mpwapwa jest położony w centralnej części Tanzanii około 120 km na wschód od stolicy kraju Dodomy i 430 km na zachód od położonego nad Oceanem Indyjskim Dar-es-Salaam. Do samej Mpwapwy od głównych dróg trzeba przejechać kilkadziesiąt kilometrów drogami szutrowymi przez bardzo suche tereny, poprzecinane licznymi pasmami górskimi i korytami rzek okresowych. Jest to rejon bardzo suchy, niemal pustynny i położony ok. 1030 m n.p.m. Do LITA Mpwapwa należy 500 hektarów gruntów, w tym 127 użytkowane jest do produkcji roślinnej, a 137 hektarów to łąki i pastwiska do wypasu bydła, owiec i kóz. W LITA Mpwapwa prowadzi się również hodowlę świń, królików, kaczek, kur i … świnek morskich. Początki szkoły rmpwapwa_1olniczej w Mpwapwa sięgają początków ubiegłego wieku, kiedy najpierw stanowiła ona część pierwszej, założonej przez kolonizatorów niemieckich, stacji zajmującej się badaniami weterynaryjnymi, która powstała w 1905 roku. Ostatecznie kampus w Mpwapwa otwarto w 1939 roku. W latach późniejszych kampus przeniesiono częściowo do Tengeru k. Aruszy w rejonie Kilimandżaro, gdzie obecnie funkcjonuje szkoła LITA Tengeru (tamże w latach 1942-52 znajdował się największy obóz polskich uchodźców w Tanzanii). Do organizacji kursów podstawowej opieki weterynaryjnej w Mpwapwa powrócono w 1967 roku. Szkoła w Mpwapwa stanowiła część działającego tam do dzisiaj Instytutu Badawczo-Szkoleniowego (RTI), a od roku 1968 rozpoczęto tam nauczanie podstaw weterynaryjnej opieki nad zwierzętami hodowlanymi w formie dwuletnich kursów certyfikowanych. Od 1972 roku rozpoczęto również kursy, które kończą się uzyskaniem dyplomu w zakresie Zdrowia Zwierząt. W obecnym kształcie kampus LITA Mpwapwa otwarto 40 lat temu, tj. w 1976 roku. Zajęcia w LITA Mpwapwa prowadzi zespół nauczycieli w skład, którego wchodzą: 3 osoby z wykształceniem magisterskim, 7 osób z licencjatem oraz 13 osób posiadających tytuł dyplomantów LITA. W organizacji zajęć pomagają 22 osoby personelu pomocniczego. W bieżącym roku akademickim w LITA Mpwapwa kształci się 423 studentów, w tym 152 kobiety i 272 mężczyzn w cyklach jedno- i dwuletnich studiów. Ponadto, podobnie jak w innych miejscach, w LITA Mpwapwa organizowane są specjalne, krótkoterminowe kursy doskonalenia zawodowego dla okolicznych hodowców.