Home » AKTUALNOŚCI » Laboratorium Parazytologiczne w szkole LITA Madaba już działa.

Laboratorium Parazytologiczne w szkole LITA Madaba już działa.

1madabaW drugim etapie realizacji prowadzonego przez naszą fundację projektu uruchomiono laboratorium parazytologiczne w szkole w LITA Madaba w rejonie Songea. Po kilku miesiącach intensywnych prac remontowo-budowlanych do sali nowego laboratorium doprowadzono nową instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Salę wyposażono w dodatkowe szafy na sprzęt laboratoryjny, stoły laboratoryjne i meble dla studentów. Prace wykończeniowe we wnętrzu i otoczeniu laboratorium ukończono na początku listopada. Zestaw mikroskopów i resztę drobnego sprzętu laboratoryjnego dowieziono 16 listopada i od razu można było rozpocząć zajęcia dydaktyczne. Zgodnie z planem dr Maciej Klockiewicz2madaba przeprowadził cykl wykładów wprowadzających do zajęć z chorób pasożytniczych zwierząt gospodarskich i towarzyszących, jednocześnie dr Justyna Bartosik rozpoczęła szkolenie nauczycieli w zakresie montażu mikroskopów, kamer i ich użytkowania do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z parazytologii prowadzonych dla studentów LITA Madaba. Na wykłady przyszło kilkudziesięciu studentów, a w zajęciach dla nauczycieli wzięli udział wszyscy chętni, którzy nie prowadzili w tym czasie zajęć z innych przedmiotów. Ćwiczenia ze studentami poprowadzono wspólnie z nauczycielami LITA, tak aby przekazać im własne doświadczenia dotyczące sposobu prowadzenia szkoleń z badań koproskopowych jakie prowadzone są dla studentów medycyny weterynaryjnej na WMW-SGGW w Warszawie. Zajęcia w LITA Madaba trwały przez dwa dni i wzięło w nich udział sześć grup studentów drugiego roku studiów dyplomowanych. Przed rozpoczęciem ostatniej tury, 18 listopada o godz. 15 odbyło się oficjalne otwarcie Parasitology Laboratory of LITA Madaba.