Home » AKTUALNOŚCI » Nowe Laboratorium Parazytologiczne w LITA Mpwapwa.

Nowe Laboratorium Parazytologiczne w LITA Mpwapwa.

mpwapwa1Po długiej podróży z Madaby (Songea) przez Iringę do Mpwapwy (Dodoma), fundacyjny zespół rozpoczął drugą część realizacji projektu realizowany prze naszę Fundację w tym miejscu. Grupa dotarła do Mpwapwa późnym wieczorem w niedzielę 20-go listopada. Następnego dnia rano, po zakończeniu ostatnich prac montażowych w laboratorium, rozpoczęto ćwiczenia z montażu mikroskopów. Uznano, że było to bardzo ważne zadanie, ażeby sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo, gdyż dwa dni później zaplanowano główne uroczystości otwarcia nowych laboratoriów. Nauczyciele po zakończeniu montażu mikroskopów rozpoczęli tradycyjnie zajęcia praktyczne z parazytologii pod kierunkiem dr Justyny Bartosik, a w tym samym czasie dr Maciej (Mataio) Klockiewicz poprowadził wykłady z parazytologii dla studentów. Podobnie jak w innych szkołach dało się zauważyć, że studenci byli żywo zainteresowani przedstawianą problematyka. Prowadzący usłyszał wiele pytań dotyczących znaczenia diagnostyki parazytologicznej w diagnozowaniu chorób pasożytniczych u zwierząt gospodarskich. W międzyczasie należało jeszcze dokończyć zakupy drobnego sprzętu laboratoryjnego w Dodomie (120 km w jedną stronę). Zajęcia laboratoryjne ze studentami przeprowadzono według ustalonego planu. Na wstępie omawiano podstawowe zasady bioasekuracji podczas pobierania próbek na fermach zwierząt, a także szczegółowe zasady pobierania próbek od zwierząt, ich oznakowywania i przechowywania zanim trafią do laboratorium. W drugiej części zajęć wykonywano badania próbek kału pobranych od zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie kampusu LITA Mpwapwa. Studenci bardzo polubili tę część ćwiczeń, ponieważ mogli sami wypróbować nowy sprzęt. Jako szczególnie atrakcyjne uznano ćwiczenia z zastosowaniem metody McMastera, gdy wspólnie liczono jaja i oocysty w badanych próbkach przy użyciu mikroskopu z torem wizyjnym – każdy mógł uczestniczyć w badaniu tej samej próbki obserwując obraz wyświetlony na ekranie projekcyjnym. Była to również okazja dla polskiej grupy by nauczyć się liczyć w kswahili (raz, dwa, trzy, itd.). Najlepsi studenci wykonywali samodzielnie badania podczas ceremonii otwarcia, gdzie pokazywali zwiedzającym jak można wykorzystać nowy sprzęt do badań koproskopowych.