Home » AKTUALNOŚCI » „Życie weterynaryjne” zamieszcza artykuł poświęcony projektowi realizowanemu przez naszą Fundację.

„Życie weterynaryjne” zamieszcza artykuł poświęcony projektowi realizowanemu przez naszą Fundację.

2017-styczenZachęcamy do przeczytania styczniowego (1/2017) numeru „Życia weterynaryjnego”, czasopisma społeczno-zawodowego i naukowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zamieszczony w nim artykuł „Tworzenie sieci laboratoriów parazytologicznych w Tanzanii – kontynuacja projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej”, autorstwa dr Macieja Klockiewicza prezentuje realizację projektu współpracy rozwojowej realizowanego w 2016 r. przez Fundację Nauka dla Rozwoju w Tanzanii.