Home » AKTUALNOŚCI » ŚWIATOWY DZIEŃ WODY.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY.

world-water-day-2017-pictureŚwiatowy Dzień Wody począwszy od 1993 roku obchodzony jest corocznie 22 marca. Święto to ustanowione zostało 22 marca 1992 r. rezolucją Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w trakcie trwania Konferencji Szczyt Ziemii (UNCED) w Rio de Janeiro. Ideą przyświecającą obchodom jest uświadomienie państwom członkowskim ONZ wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Tegoroczne obchody Dnia Wody obchodzone są pod hasłem: “Wastewater”.