Home » AKTUALNOŚCI » Przedstawiamy jednego z partnerów projektu realizowanego przez FNDR we Lwowie.

Przedstawiamy jednego z partnerów projektu realizowanego przez FNDR we Lwowie.

User comments

User comments

„Lwowskie Collegium Medyczne Kształcenia Podyplomowego” począwszy od 1985 r. prowadzi działalność edukacyjną w dziedzinie pielęgniarstwa i farmacji. Kolegium jest jedną z większych szkół tego rodzaju na Ukrainie. Co roku podnosi tu swoje kwalifikacje ponad 5000 pielęgniarek i specjalistów farmaceutycznych. Proces edukacyjny uczelni wspiera 39 pełnoetatowych nauczycieli. Wśród nich jest 5 lekarzy, 7 nauczycieli-trenerów oraz 20 nauczycieli – trenerów specjalistów. Oprócz zwykłych nauczycieli, w uczelni pracują w niepełnym wymiarze godzin kandydaci nauk medycznych i farmaceutycznych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Danyla Galicyjskiego, czołowi specjaliści z dziedziny opieki zdrowotnej we Lwowie i regionie, którzy są kluczem do zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych. Od założenia Kolegium wykształciło 3780 pielęgniarek medycznych, 540 farmaceutów, a także zwiększyło poziom umiejętności zawodowych zawodowy ponad 135000 pielęgniarek i specjalistów farmaceutycznych na wielu specjalizacjach kształcenia. Należą do nich miedzy innymi: organizacja zdrowia, terapia, psychiatria, anestezjologia i reanimacja, chirurgia, stomatologia, rehabilitacja, masaż leczniczy, pediatria, radiologia, medycyna rodzinna, opieka paliatywna i hospicyjna, farmacja. Szkoła jest akredytowana i licencjonowana.