Home » AKTUALNOŚCI » Czwarty Miejski Szpital Kliniczny m. Lwów, nasz partner w projekcie realizowanym przez FNDR.

Czwarty Miejski Szpital Kliniczny m. Lwów, nasz partner w projekcie realizowanym przez FNDR.

szpitalCzwarty Miejski Szpital Kliniczny m. Lwów począwszy od 1978 roku służy ludności miasta oraz zapewnia wsparcie medyczne w dzielnicy Halickiej we Lwowie. Podstawową i specjalistyczną opiekę ambulatoryjną wspiera w nim przychodnia przyszpitalna, wtórną opiekę 3 oddziały szpitalne. Wśród jednostek stacjonarnych ulokowano w nim: miejski oddział reumatologii, w którym stworzono specjalistyczny ośrodek reumatologii i osteoporozy, miejski oddział endokrynologii i oddział opieki paliatywnej.  Pomoc udzielana jest również w zakładach opieki dziennej. Ponadto w oddziale klinicznym znajdują się: poradnia dla kobiet, oddział profilaktyki, oddział fizjoterapii, oddział rentgenologii oraz poradnie: kardiologiczna, endokrynologiczna, chirurgiczna, urologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, reumatologiczna, chorób zakaźnych, dermatologiczna, gastroentorologiczna, neurologiczna i laboratorium kliniczne. W szpitalu dostępnych jest przez całą dobę łącznie 160 łóżek. Szpital jest bazą edukacyjną dla wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. D. Halickiego. Od wielu lat współpracuje również z ośrodkami zagranicznymi. W jej ramach rozwinięto relacje z klinikami z Włoch i Polski.  Trwa współpraca z organizacją „Zielony Krzyż” m. Padwy i  Fundacją Henry Nouwen na Ukrainie. Wielu pracowników szpitala zostało przeszkolonych za granicą. Szpital jest jedną z pierwszych instytucji państwowych w regionie, w której rozpoczęto szpitalną opiekę paliatywną. Zakład Opieki Paliatywnej Czwartego Szpitala Miejskiego miasta Lwowa powstał 1 października 2013 r. na bazie pierwszego oddziału internistycznego. Oddział zapewnia opiekę paliatywną pacjentom z nieuleczalnymi chorobami. Opieka nad pacjentem odbywa się przez całą dobę przez specjalnie przeszkolony personel przy użyciu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Na oddziale funkcjonuje laboratorium diagnostyczne, gabinet rehabilitacji i masażu. Obecnie Oddział dysponuje 25 łóżkami służącymi opiece paliatywnej i 15 łóżkami dla pacjentów internistycznych. Oddział jest również obiektem dydaktycznym wspierającym specjalistyczne szkolenia  w zakresie opieki paliatywnej dla pielęgniarek ze Lwowa i regionu. W ramach współpracy międzynarodowej nawiązano ścisłą współpracę z hospicjami w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Pucku. W planach rozwoju Szpitala zakładana  jest dalsza modernizacja podstawowej opieki zdrowotnej poprzez stworzenie sieci nowoczesnych klinik medycyny rodzinnej. Czwarty Miejski Szpital Kliniczny m. Lwów jest partnerem Fundacji Nauka dla Rozwoju w realizacji projektu „Wsparcie rozwoju szkolenia zawodowego pielęgniarek w zakresie opieki paliatywnej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.