Home » AKTUALNOŚCI » Polsko-Tanzańskie seminarium poświęcone gospodarce wodnej.

Polsko-Tanzańskie seminarium poświęcone gospodarce wodnej.

Perspektywy współpracy i transferu polskich nowoczesnych technologii w sektorze gospodarki wodnej były tematem polsko-tanzańskiego seminarium zorganizowanego pod auspicjami OECD w dniach 12-13 września w Dodomie. Program obejmował prezentację potrzeb Tanzanii w zakresie dostępu do wody, nawodnień w rolnityki wodnej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ramy prawne i instytucjonalne sektora. Jego druga część skupiona była na osiągnięciach polskich środowisk naukowo-badawczych, jak i konkretnych rozwiązaniach na rzecz efektywnego wykorzystania tego zasobu w Polsce. Seminarium, którego gospodarzem było Ministerstwo Wody i Irygacji Tanzanii zgromadziło ponad 50 przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych i rządowych.