Home » AKTUALNOŚCI » Przedstawiamy dr Norberta Górskiego, naszego Wolontariusza w Rwandzie.

Przedstawiamy dr Norberta Górskiego, naszego Wolontariusza w Rwandzie.

NORBERT 1Doktor nauk medycznych Norbert Górski, specjalista z dziedziny otolaryngologii i chirurgii głowy i szyi. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spędził wiele lat na zdobywaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy w wielu ośrodkach na całym Świecie. Podczas lat spędzonych za granicą Polski, poza zdobywaniu doświadczenia i odbywaniu staży spotkał się z wieloma wyzwaniami pracy w różnych standardach, a często także braku dostępu do wielu środków i sprzętów medycznych. To jednak nie było przeszkodą to realizowania swoich przekonań w służbie pacjentowi, której głównym celem było zmniejszenie cierpienia w doświadczaniu choroby. Mimo tego, że głównym obszarem działań doktora Górskiego była chirurgia, kontakt z pacjentem nie był jedynie ograniczony do sali operacyjnej. Z własnej chęci i potrzeby bycia z chorym w całym procesie leczenia, doktor Górski spędzał dużo czasu z chorymi kierując się przekonaniem, że pacjent ma ogromną potrzebę obecności nie tylko swojego lekarza ale drugiego człowieka. Ten aspekt służby pacjentowi przyświecał Panu Norbertowi przez cały czas jego pracy zarówno za granicą jak i kraju. To także stało się źródłem motywacji do zgłoszenia się do wolontariatu i wykorzystania wieloletniego doświadczenia w rejonach gdzie jest ono niezwykle potrzebne. Pierwszy wyjazd jako Wolontariusz pan Norbert odbył w zeszłym roku, wtedy wówczas jako chirurg ale przede wszystkim człowiek, który pragnie poświecić swój czas i pomoc spędził kilka tygodni w szpitalu w Rwandzie. Praca w warunkach często dalece odbiegających od standardów leczenia stała się źródłem satysfakcji i jeszcze większej chęci kontynuowania pomocy jako Wolontariusz.