Home » AKTUALNOŚCI » „Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii” to nowy projekt realizowany przez Fundację Nauka dla Rozwoju.

„Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii” to nowy projekt realizowany przez Fundację Nauka dla Rozwoju.

BUHURIFundacja Nauka dla Rozwoju pragnie poinformować, że ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2015, współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP realizuje projekt : „Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii” (58/PPR/2015), którego podstawowym celem jest podniesienie standardów i jakości edukacji studentów LITA w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt poprzez stworzenie możliwości prowadzenia diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt gospodarskich i towarzyszących, co poprzez zwiększenie potencjału wiedzy i umiejętności przyczyni się do poprawy wyników hodowli w stadach LITA oraz u okolicznych rolników. Zakłada się również, że stworzenie bazy laboratoryjnej i przeszkolenie pracowników i studentów w zakresie prowadzenia badań chorób inwazyjnych, przyczyni się do podniesienia ogólnego poziomu ochrony zdrowia publicznego. Beneficjentami tego projektu będą cztery szkoły rolnicze znajdujące się pod zarządem Livestock Training Agency przy Ministerstwie Rozwoju Hodowli i Rybołówstwa Republiki Tanzanii w Dar-es-Salaam. Do projektu zakwalifikowano szkoły LITA w: Buhuri (Tanga), Kuikulula (Karagwe), Mabuki, oraz Temeke (Dar-es-Salaam). Szkoły sieci LITA cieszą się dużą popularnością w Tanzanii – we wszystkich ośmiu jednostkach kształci się obecnie ok. 2200 studentów. Absolwenci szkół LITA pracują najczęściej jako specjaliści - doradcy produkcji hodowlanej i rolnictwa. W ramach projektu w pomieszczeniach przeznaczonych przez Beneficjenta na laboratoria dydaktyczno-diagnostyczne zostaną wykonane prace remontowe i przystosowawcze. Następnie zostaną one wyposażone w zestawy mikroskopów przeznaczonych do diagnostyki parazytologicznej oraz inny sprzęt laboratoryjny. Podstawowym elementem służącym podniesieniu jakości kształcenia będzie przeprowadzenie szkoleń pracowników i studentów poszczególnych szkół sieci LITA przeprowadzone przez wykładowców z Zakładu Parazytologii i Inwazjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W ramach wykładów słuchacze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami parazytologii i inwazjologii oraz patogenezą chorób pasożytniczych, a w części praktycznej z metodami prowadzenia diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej chorób inwazyjnych zwierząt. Zakłada się, że poprzez implementację wiedzy i doświadczenia polskich wykładowców i wprowadzenie istotnych zmian do programu kształcenia w szkołach LITA (m.in. poprzez zwiększenia udziału zajęć praktycznych służących nabywaniu umiejętności pobierania prób i wykonywania badań parazytologicznych), co pozwoli na znaczące podniesienie jakości kształcenia studentów. W dalszej perspektywie, poprawa w zakresie ochrony zdrowia zwierząt hodowlanych powinna zaowocować wzrostem wydajności produkcji zwierzęcej zarówno w szkołach LITA i u okolicznych rolników. Ma to podstawowe znaczenie dla lokalnych społeczności, gdyż większość społeczeństwa w Tanzanii utrzymuje się z hodowli zwierząt i uprawy roli. Wykonawcy projektu żywią przekonanie, że realizacja tego projektu przyczyni się do pogłębienia tradycyjnie bardzo dobrych relacji pomiędzy Tanzańczykami i Polakami oraz posłuży promocji idei Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej w Polsce i na świecie.