Home » AKTUALNOŚCI » Spotkanie przedstawicieli Fundacji Nauka dla Rozwoju ze stałym sekretarzem w Ministerstwie Rozwoju Hodowli i Rybołówstwa Zjednoczonej Republiki Tanzanii.

Spotkanie przedstawicieli Fundacji Nauka dla Rozwoju ze stałym sekretarzem w Ministerstwie Rozwoju Hodowli i Rybołówstwa Zjednoczonej Republiki Tanzanii.

PS1W dniu 26 czerwca 2015 roku, w Dar-es-Salaam odbyło się spotkanie realizujących projekt dr Macieja Klockiewicza i dr Justyny Bartosik w towarzystwie dyr. wykonawczej LITA p. Margaret M. Pallyangyo ze Stałym Sekretarzem w Ministerstwie Rozwoju Hodowli i Rybołówstwa Tanzanii – dr. Yonanem Budebą. Po krótkim wprowadzeniu dokonanym przez dyr. M. Pallangyo, kierownik projektu M. Klockiewicz przedstawił cele realizowanego projektu PPR 58/2015. Sekretarz Y. Budeba z zadowoleniem przyjął wiadomość o rozpoczęciu kolejnego projektu, dzięki któremu będzie możliwe znaczące podniesienie jakości kształcenia studentów w czterech szkołach sieci LITA. Pan Budeba podkreślił, że szczególnie cieszy go fakt, że dostarczony przez stronę polską sprzęt laboratoryjny oraz planowane przeprowadzenie szkoleń nauczycieli LITA przyczyni się do ich rozwoju i umożliwi osiągnięcie odpowiednich standardów nauczania studentów LITA. Wyraził również przekonanie, że możliwość wykorzystania sprzętu, w szczególności mikroskopów wraz z zaawansowanym technologicznie osprzętem umożliwi ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć z innych, pokrewnych dziedzin nauk przyrodniczo-rolniczych, które są wykładane w szkołach LITA. W nowocześnie wyposażonych salach laboratoryjnych będzie można prowadzić zajęcia z mikrobiologii, patologii i innych. W perspektywie stwarza to olbrzymie szanse szkoło LITA na zdobywanie dodatkowych przychodów, gdyż dzięki nowym laboratoriom będzie możliwe prowadzenie szkolenia studentów z innych szkół średnich, które działają w okolicach poszczególnych LITA a nie posiadają właściwie wyposażonych laboratoriów diagnostycznych. Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, że wspólna realizacja projektu tegorocznego projektu wyznacza perspektywy dalszej współpracy i rozwoju tradycyjnie bardzo dobrych relacji pomiędzy naszymi krajami.