Home » AKTUALNOŚCI » Livestock Training Agency – Kikulula to jedna z rolniczych szkół w Tanzanii, będąca beneficjentem realizowanego przez Fundację Nauka dla Rozwoju projektu współpraca rozwojowej.

Livestock Training Agency – Kikulula to jedna z rolniczych szkół w Tanzanii, będąca beneficjentem realizowanego przez Fundację Nauka dla Rozwoju projektu współpraca rozwojowej.

DSC01314Prezentujemy jednego z beneficjentów projektu realizowanego przez Fundację Nauka dla Rozwoju - LITA Kikulula. Kampus LITA Kikulula znajduje się w północno-zachodniej Tanzanii w odległości około 100 km od Bukoby, miasta przemysłowego leżącego nad Jeziorem Wiktorii. Stacja Kikulula znajduje się w malowniczej dolinie poniżej Karagwe - stolicy Dystryktu, który leży w odległości 23 km w kierunku zachodnim. W skład kampusu oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych, zabudowań dla zwierząt gospodarskich, akademików dla studentów i domów pracowników, wchodzi prawie 4000 hektarów ziemi (a w tym: 900 ha naturalnego lasu /buszu/, i 3000 ha pastwisk). Co ciekawe, przez tereny kampusu, każdego roku w maju, wędrują słonie, które przemieszczają się w poszukiwaniu lepszych warunków bytowania. Początki szkoły LITA Kikulula (Karagwe) sięgają 1976 roku, kiedy w oparciu o fundusze rządu Królestwa Niderlandów rozpoczęto działania usługowe w zakresie rozrodu bydła oraz rozmnażania jałówek i ich dystrybucji pośród tanzańskich hodowców. Potem prowadzono szkolenia z hodowli zwierząt, w szczególności jałówek bydła mlecznego. Następny holenderski projekt dotyczył zwiększenia produkcji mlecznej w regionie Kagera. Prace w ramach tych projektów wygasły w 2010 roku. W tym samym roku stacja Kikulula znalazła się pod zarządem Ministerstwa Rozwoju Hodowli i Rybołówstwa Republiki Tanzanii i rozpoczęto tutaj prowadzenie szkoleń dla rolników i hodowców bydła z rejonu Jeziora Wiktorii. W obecnym kształcie LITA Kikulula rozpoczęło swoją działalność w październiku 2013 roku i podobnie jak w pozostałych szkołach kształci się tu studentów w zakresie zdrowia zwierząt i produkcji zwierzęcej. Są to kursy certyfikowane. Zgodnie z założeniem prowadzone są również szkolenia dla miejscowych hodowców bydła i innych gatunków zwierząt gospodarskich – drobiu, królików, świń oraz pszczół. Pomimo krótkiego czasu jaki minął od powstania LITA Kikulula kształci się tu obecnie ponad 60 studentów.