Home » AKTUALNOŚCI » Livestock Training Agency – Mabuki to kolejna z rolniczych szkół w Tanzanii, będąca beneficjentem realizowanego przez Fundację Nauka dla Rozwoju projektu współpracy rozwojowej.

Livestock Training Agency – Mabuki to kolejna z rolniczych szkół w Tanzanii, będąca beneficjentem realizowanego przez Fundację Nauka dla Rozwoju projektu współpracy rozwojowej.

mabukiKolejną z tanzańskich szkół należących do sieci Livestock Traing Agency uczestniczących w projekcie „Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii” realizowanym przez Fundację Nauka dla Rozwoju jest LITA Mabuki. Szkoła ulokowana jest w miejscowości Mabuki, w dystrykcie Misungwi, w regionie Mwanza. Do stolicy regionu, Mwanzy odległość wynosi 64 km, a do Dar-es-Salaam ponad 1120 km. Ukształtowanie terenu jest tu zdecydowanie płaskie, krajobraz bardziej pustynny, roślinność (busz) dużo rzadsza niż w Buhuri (Tanga), a klimat bardziej suchy, kontynentalny. Szkołę w obecnym kształcie ustanowiono w 2012 roku i podobnie jak w innych ośrodkach prowadzi się tu kursy z zakresu zdrowia zwierząt i produkcji zwierzęcej. Są to kursy odpowiadające w Polsce poziomowi nauczania szkoły średniej. Dodatkowo w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono tutaj szkolenia zawodowe, które ukończyło pięćdziesięciu hodowców z okolicznych miejscowości. W kampusie LITA Mabuki prowadzone są poważne inwestycje dla zapewnienia jak najlepszych warunków nauczania studentów. Po pożarze w roku 2012, na miejscu dawnej kuchni i jadalni, postawiono nowy budynek administracyjny, a w 2013 roku wybudowano akademik męski oraz nową salę wykładową. Rozbudowa infrastruktury kampusu trwa nadal i planuje się wybudowanie kolejnych budynków do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W LITA Mabuki dla potrzeb kształcenia studentów utrzymuje się różne gatunki zwierząt hodowlanych. Hoduje się tutaj bydło, drób (kury), kozy i świnie. Są to zwierzęta będące krzyżówkami ras miejscowych i wybranych ras egzotycznych. Przed LITA Mabuki jako lokalnym centrum kształcenia specjalistów z zakresu hodowli zwierząt i zdrowia publicznego jest nadal wiele wyzwań. Przede wszystkim konieczne jest zatrudnienie odpowiedniej liczby nauczycieli, wybudowanie laboratoriów (sal) dydaktycznych, zapewnienie dostępu do źródeł naukowych (brakuje biblioteki). Istnieje konieczność rozbudowy pomieszczeń dla zwierząt – obecnie jest zbyt mało zwierząt dla potrzeb szkolenia studentów i zapewnienia właściwego poziomu produkcji zwierzęcej, Istnieją poważne braki w zakresie ogólnej infrastruktury technicznej w całym kampusie (m.in. dostępu do bieżącej wody). Władze kampusu boleją również nad brakiem środku transportu (autobusu) do przewożenia studentów na zajęcia do innych miejsc (np. na zajęcia w rzeźni, gdzie studenci uczą się rozpoznawania zmian chorobowych w tuszach ubijanych zwierząt). Powstające w LITA Mabuki laboratorium parazytologiczne będzie wykorzystywane jako baza dla szkolenia praktycznego studentów także z innych dziedzin - np. z mikrobiologii czy patologii zwierząt, gdyż do tej pory z uwagi na brak sprzętu prowadzono głównie zajęcia teoretyczne. Projekt współfinansowany w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.