Home » AKTUALNOŚCI » Postęp prac remontowych w laboratoriach LITA.

Postęp prac remontowych w laboratoriach LITA.

REMONTY_A1 2015W ramach przygotowań do uruchomienia laboratoriów parazytologicznych w czterech szkołach LITA należało przeprowadzić w nich prace remontowo-adaptacyjne. W tym celu w poszczególnych LITA wytypowano pomieszczenia z przeznaczeniem na laboratoria parazytologiczne, a następnie wykonano we własnym zakresie podstawowe prace remonty takie jak malowanie itp. Zakres podjętych przez Beneficjentów remontów w pomieszczeniach dydaktycznych pozwolił na to, żeby podczas wizyty realizującego projekt dr M. Klockiewicza i J. Bartosik na przełomie czerwca i lipca możliwe było określenie zakresu najniezbędniejszych działań, które umożliwią ostateczne otwarcie laboratoriów i poprowadzenie w nich zajęć ze studentami. Podczas wizytacji kampusów LITA wspólnie z ich REMONTY_2 2015dyrektorami i pracownikami odpowiedzialnymi za infrastrukturę techniczną kampusów ustalono, że najważniejsze jest zapewnienie w laboratoriach bieżącej wody, odpływu ścieków oraz elektryczności, tak aby można było korzystać z mikroskopów oraz innego sprzętu laboratoryjnego. W tym celu ze środków projektowych zakupiono konieczne materiały, po uprzednim sporządzeniu listy potrzebnych artykułów i dokonaniu wyboru najkorzystniejszych oferentów z branży elektrycznej i wodociągowej. Ten element działań był szczególnie trudny i wymagał dużego zaangażowania koordynatorów lokalnych. Zakupione materiały takie jak: zbiorniki na wodę, rury PCV, krany, zlewy, rury do odprowadzania ścieków, przewody elektryczne, gniazda do zasilania urządzeń, oświetlenie itp. dostarczano do kampusów, a następnie robotnicy zajmowali się ich montażem. W poszczególnych LITA prace montażowe wykonywali pracownicy techniczni kampusów lub też wynajmowano firmy budowlane. Warto podkreślić, że koszty prac wykończeniowych ponosiły poszczególne szkoły. Ponadto dodatkowe koszty wynikały z konieczności wyposażenia sal w odpowiednie meble laboratoryjne. Konieczne było również przygotowanie odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń magazynowych, w których będą przechowywane mikroskopy i pozostały sprzęt laboratoryjny. Koordynatorzy lokalni z poszczególnych jednostek LITA w Buhuri, Kikululi, Mabuki i Temeke informują, że większość prac remontowych zgodnie z założeniami projektu ukończono w sierpniu, a obecnie trwają prace wykończeniowe, gdyż z oczywistych powodów po zakończeniu zakładania instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych w laboratoriach konieczne jest ich pomalowanie, czy usunięcie innych drobnych usterek technicznych.