Home » AKTUALNOŚCI » Wyposażamy laboratoria parazytologiczne w Tanzanii.

Wyposażamy laboratoria parazytologiczne w Tanzanii.

Nowy obrazKażda z czterech, tanzańskich szkół LITA, będących beneficjentami prowadzonego przez FNDR projektu współfinansowanego przez MSZ RP otrzymała zestaw dziesięciu mikroskopów, w tym jeden mikroskop diagnostyczno-dydaktyczny – wyposażony w kamerę cyfrową i oprogramowanie umożliwiające rejestrację elektroniczną i analizę uzyskanych obrazów, 8 mikroskopów szkoleniowych dla studentów oraz stereoskop do badania większych obiektów, np. fragmentów strobili tasiemców, larw nicieni czy innych pasożytów. Zakupiono również drobny sprzęt laboratoryjny użyteczny do wykonywania badań koproskopowych oraz innych takich jak na przykład badania zeskrobin skóry przy podejrzeniu świerzbu. Dzięki zakupowi kolb, mieszadeł, wag laboratoryjnych, mikropipet ze zmienną nastawą, szalek do hodowli kultur pasożytów, plastikowych pojemników, próbówek, stelaży, zlewek, komór McMastera - będzie możliwe wykonywanie badań metodami flotacji, sedymentacji, McMastera czy badań larwoskopowych. Ogółem dostarczono 40 mikroskopów oraz prawie 150 kg drobnego sprzętu laboratoryjnego. Przewiezienie całości sprzętu do Tanzanii było wielkim wyzwaniem dla firm, które podjęły się realizacji zamówień. Na szczęście całość sprzętu dotarła szczęśliwie na miejsce. Wyboru sprzętu laboratoryjnego dokonano w oparciu o wieloletnie doświadczenie realizujących projekt w zakresie kształcenia studentów w diagnozowaniu chorób inwazyjnych podczas staży klinicznych prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zainstalowany sprzęt umożliwi przeprowadzenie podstawowych badań parazytologicznych najczęściej występujących inwazji przewodu pokarmowego i oddechowego bydła, owiec, kóz, świń, drobiu oraz zwierząt towarzyszących oraz przede wszystkim kształcenie w tej dziedzinie studentów. Dostarczono sprzęt wysokiej jakości, który posłuży na wiele lat i umożliwi wykształcenie wielu roczników studentów Livestock Training Agency w Tanzanii.