PRASA

agricola-05_2017Pracownicy SGGW pomagają w Tanzanii. Artykuł opublikowany w 97 numerze pisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 


arimr
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


zw„Tworzenie sieci laboratoriów parazytologicznych w Tanzanii – kontynuacja projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej”. Artykuł opublikowany w 1/2017 numerze pisma Życie weterynaryjne, czasopisma społeczno-zawodowego i naukowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


zw„Parazytolodzy z SGGW rozwijają laboratoria w Tanzanii”. Artykuł opublikowany w 1/2016 numerze pisma Życie weterynaryjne, czasopisma społeczno-zawodowego i naukowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


AGRICOLA-09-2015

SGGW pomaga Tanzanii. Artykuł opublikowany w 92 numerze pisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


dziennikbaltycki

Relacja ze spotkania p. Anny Jochim Labudy w Darzlubiu.