PRASA

agricola-05_2017Pracownicy SGGW pomagają w Tanzanii. Artykuł opublikowany w 97 numerze pisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
arimr Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
zw"Tworzenie sieci laboratoriów parazytologicznych w Tanzanii – kontynuacja projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej". Artykuł opublikowany w 1/2017 numerze pisma Życie weterynaryjne, czasopisma społeczno-zawodowego i naukowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
zw"Parazytolodzy z SGGW rozwijają laboratoria w Tanzanii". Artykuł opublikowany w 1/2016 numerze pisma Życie weterynaryjne, czasopisma społeczno-zawodowego i naukowego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
AGRICOLA-09-2015 SGGW pomaga Tanzanii. Artykuł opublikowany w 92 numerze pisma AGRICOLA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
dziennikbaltycki Relacja ze spotkania p. Anny Jochim Labudy w Darzlubiu.