KONTAKT

adres:
Fundacja Nauka dla Rozwoju
ul. Etiudy Rewolucyjnej 44/57
02-643 Warszawa
dane rejestrowe:
NIP 5213658571
Regon 146921876
KRS 0000481136
konto bankowe:   20116022020000000183617564
e-mail:                  office@f-ndr.org