ZARZĄD FUNDACJI

1wpWiesław Ptach – Prezes Zarządu Fundacji
i jej założyciel dr inż. Wiesław Ptach jest pracownikiem naukowym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od wielu lat jego zainteresowania naukowe koncentrują się na odbudowie infrastruktury w warunkach postkryzysowych oraz prowadzenia działań pomocowo – rozwojowych w warunkach realizacji współpracy rozwojowej. Począwszy od 2007 uczestniczy w realizacji projektów współpracy rozwojowej, zarówno jako ich wykonawca jak i koordynator. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał realizując projekty w ramach programów Polskiej Pomocy Rozwojowej i Wolontariatu Polska Pomoc oraz innych w Tanzanii, Rwandzie, Kenii, na Ukrainie i w Rosji. Wiesław Ptach był członkiem opiniotwórczo-doradczej Rady Programowej Współpracy Rozwojowej (II kadencji) przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP.

kontakt: Wieslaw_Ptach@f-ndr.org

 

1mkMaciej Klockiewicz – Wiceprezes Zarządu Fundacji    

Dr Maciej Klockiewicz jest adiunktem w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Wydziału Medycyny weterynaryjnej SGGW w    Warszawie. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są problemy związane z występowaniem inwazji pasożytniczych oraz chorób    zakaźnych u zwierząt towarzyszących oraz gospodarskich. Zdobytym doświadczeniem w zakresie zarażeń pasożytniczych dzieli się ze    studentami oraz lekarzami praktykami w ramach doskonalenia zawodowego w Polsce i za granicą. Praktykę zawodową wykonuje od 1992 roku.    Praktykę lekarsko-weterynaryjną prowadził w kraju, ale również w odległej Papui Nowej Gwinei. Zajmują go choroby pasożytnicze kotów, psów, świń, małych i dużych przeżuwaczy, i…norek. Od kilkunastu lat prowadzi na WMW międzynarodową wymianę studentów w ramach programu Erazmus. Aktywnie działa w samorządzie lekarzy weterynarii, gdzie głównym obszarem jego działania jest upowszechnianie wiedzy np. poprzez organizację warsztatów dobrostanowych dla lekarzy weterynarii. W latach 2012-13, dwukrotnie jako wolontariusz w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej zajmował się organizacją laboratorium parazytologicznego oraz szkoleniem pracowników i studentów w Livestock Training Agency w Tengeru w północnej Tanzanii. Jako Wiceprezes Zarządu Fundacji Nauka dla Rozwoju zaprasza szczególnie lekarzy weterynarii do udziału w tworzeniu i realizacji projektów pomocowych, których głównym obszarem jest działanie na rzecz zdrowia publicznego poprzez podnoszenie zdrowotności zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

kontakt: Maciej_Klockiewicz@f-ndr.org

1Ania_maleAnna Mitraszewska – Wiceprezes Zarządu Fundacji    

Anna Mitraszewska interesuje się problemami gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Obecnie jako starszy specjalista w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmuje się kwestiami finansowymi projektów realizowanych w tym zakresie. Pierwsze szlify jako wolontariusz zdobyła w 1997 roku, pracując z dziećmi powodzian. Wiele lat później prowadziła biuro jednego z projektów wolontarystycznych współfinansowanych przez MSZ RP. Czas wolny poświęca nie tylko Fundacji, ale i Globalnemu Partnerstwu dla Wody – Polska. Do jej niewątpliwych sukcesów osiągniętych w ostatnim czasie, należy zdobycie dyplomu Master of Business Administration w 2014 r. Pomimo wielu obowiązków umie godzić pracę, która jest jej pasją z zamiłowaniami: sportami ekstremalnymi, nauką języków obcych, literaturą i malarstwem. Jako Wiceprezes Zarządu Fundacji Nauka dla Rozwoju zaprasza do tworzenia i realizacji projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie powodziom i suszom, zaopatrzenie w wodę, czy też realizację szkoleń.
kontakt: Anna_Mitraszewska@f-ndr.org