AKTUALNE

linia

 

PROJEKT: „DOSKONALENIE STANDARDÓW NAUCZANIA AKADEMICKIEGO W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB ZWIERZĄT W SENEGALU.

PROGRAM: POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA 2021/2022
LIDERZY: Fundacja Nauka dla Rozwoju, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
PARTNER: Ecole Inter-Etats des Sciences et Medicine Veterinaires
KOORDYNATOR PROJEKTU: Maciej Klockiewicz (FNDR), Marta Mendel (SGGW)
KONTAKT: Maciej _Klockiewicz@f-ndr.org (FNDR), Marta_Mendel@sggw.edu.pl (SGGW)
OPIS PROJEKTU: Strona internetowa projektu
MEDIA: Galeria zdjęć.
 Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

linia

PROJEKT: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI DIAGNOSTYKI I INNYCH USŁUG MEDYCZNYCH W ODPOWIEDZI NA PANDEMIĘ COVID-19 NA UKRAINIE.

PROGRAM: POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA 2021/2022
LIDER: Fundacja Nauka dla Rozwoju
PARTNERZY: Szpital miejski nr 4 we Lwowie, Lwowska Szkoła Podyplomowa dla Pielęgniarek, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
KOORDYNATOR PROJEKTU: Wiesław Ptach
KONTAKT: Wieslaw_Ptach@f-ndr.org
OPIS PROJEKTU: Strona internetowa projektu
MEDIA: Galeria zdjęć.
 Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

linia