ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów mikroskopów wraz z akcesoriami i urządzeniami przeznaczonymi do prezentacji na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych inwazji pasożytniczych w trzech szkołach rolniczych Livestock Training Agency w Tanzanii – zadanie realizowane jest w ramach projektu "Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii - kontynuacja" (16/2016/PPR2016), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pobierz zaproszenie do składania ofert. Pobierz opis przedmiotu zamówienia. Pobierz formularz ofertowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

linia

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów mikroskopów na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych inwazji pasożytniczych w czterech szkołach rolniczych Livestock Training Agency w Tanzanii – zadanie realizowane jest w ramach projektu PPR58/2015, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pobierz zaproszenie do składania ofert. Pobierz opis przedmiotu zamówienia. Pobierz formularz ofertowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informujemy, że w związku z pytaniami otrzymanymi w trakcie realizacji postępowania dotyczącego składania ofert na dostawę mikroskopów na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych w czterech szkołach rolniczych LITA w Tanzanii czas na składanie ofert został wydłużony do dnia 27 05 2015 r. do godziny 15:00. Poniżej przedstawiamy przesłane pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytania nadesłane przez Firmę Merazet S.A.

Odpowiedzi udzielone Firmie Merazet.

Pytania nadesłane przez Firmę Creative Solutions.

Odpowiedzi udzielone Firmie Creative Solutions.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.