ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

————————————————————————————————————————————–

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu z przeznaczeniem na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych w Ecole Inter-Etats des Sciences et Médicine Vétérinaires (EISMV), w Dakarze (Senegal). Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Doskonalenie standardów nauczania akademickiego w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zwierząt w Senegalu – moduł 2” (DWR/PPR2021/042/2/2022), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.

Pobierz zaproszenie do składania ofert.

Pobierz opis przedmiotu zamówienia.

Pobierz formularz ofertowy.

Pobierz klauzulę informacyjną RODO.

Protokół z otwarcia ofert, które napłynęły w postępowaniu.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

————————————————————————————————————————————–

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę przenośnego systemu radiograficznego do stosowania w medycynie, dla potrzeb 4 Szpitala Miejskiego we Lwowie (Ukraina). Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i jakości diagnostyki i innych usług medycznych w odpowiedzi na pandemię Covid-19 na Ukrainie. (moduł 1)” (DWR/PPR 2021/120/2/2021), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.

Pobierz zaproszenie do składania ofert.

Pobierz opis przedmiotu zamówienia.

Pobierz formularz ofertowy.

Pobierz klauzulę informacyjną RODO.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

————————————————————————————————————————————–

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu z przeznaczeniem na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych w Ecole Inter-Etats des Sciences et Médicine Vétérinaires (EISMV), w Dakarze (Senegal). Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Doskonalenie standardów nauczania akademickiego w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zwierząt w Senegalu” (DWR/PPR2021/042/2/2021), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.

Pobierz zaproszenie do składania ofert.

Pobierz opis przedmiotu zamówienia.

Pobierz formularz ofertowy.

Pobierz klauzulę informacyjną RODO.

————————————————————————————————————————————–

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu z przeznaczeniem na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych w szkole rolniczej Livestock Training Agency – Tengeru, w miejscowości Tengeru w Tanzanii oraz w College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Sokoine University of Agriculture w miejscowości Morogoro w Tanzanii. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia młodzieży w zakresie nauk weterynaryjnych w Tanzanii poprzez poprawę warunków ich nauczania” (137/2019/M2020), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.

Pobierz zaproszenie do składania ofert.

Pobierz opis przedmiotu zamówienia.

Pobierz formularz ofertowy.

Pobierz klauzulę informacyjną RODO.


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

linia

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów mikroskopów wraz z akcesoriami i urządzeniami przeznaczonymi do prezentacji z przeznaczeniem na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych inwazji pasożytniczych w szkole rolniczej Livestock Training Agency – Tengeru, w miejscowości Tengeru w Tanzanii oraz w College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Sokoine University of Agriculture w miejscowości Morogoro w Tanzanii. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia młodzieży w zakresie nauk weterynaryjnych w Tanzanii poprzez poprawę warunków ich nauczania” (137/2019/M), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.

Pobierz zaproszenie do składania ofert.

Pobierz opis przedmiotu zamówienia.

Pobierz formularz ofertowy.

Pobierz klauzulę informacyjną RODO.

——————————————————————————————————————————————–

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

linia

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów mikroskopów wraz z akcesoriami i urządzeniami przeznaczonymi do prezentacji na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych inwazji pasożytniczych w trzech szkołach rolniczych Livestock Training Agency w Tanzanii – zadanie realizowane jest w ramach projektu „Doskonalenie metod nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych w sieci szkół rolniczych LITA jako element podnoszenia jakości kształcenia w zakresie hodowli zwierząt w Tanzanii – kontynuacja” (16/2016/PPR2016), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pobierz zaproszenie do składania ofert.

Pobierz opis przedmiotu zamówienia.

Pobierz formularz ofertowy.

——————————————————————————————————————————————–

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

linia

Zamawiający, Fundacja Nauka dla Rozwoju zaprasza do składania ofert na dostawę zestawów mikroskopów na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych inwazji pasożytniczych w czterech szkołach rolniczych Livestock Training Agency w Tanzanii – zadanie realizowane jest w ramach projektu PPR58/2015, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pobierz zaproszenie do składania ofert.

Pobierz opis przedmiotu zamówienia.

Pobierz formularz ofertowy.

——————————————————————————————————————————————–

Niniejszym informujemy, że w związku z pytaniami otrzymanymi w trakcie realizacji postępowania dotyczącego składania ofert na dostawę mikroskopów na wyposażenie laboratoriów dydaktyczno-diagnostycznych w czterech szkołach rolniczych LITA w Tanzanii czas na składanie ofert został wydłużony do dnia 27 05 2015 r. do godziny 15:00. Poniżej przedstawiamy przesłane pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytania nadesłane przez Firmę Merazet S.A.

Odpowiedzi udzielone Firmie Merazet.

Pytania nadesłane przez Firmę Creative Solutions.

Odpowiedzi udzielone Firmie Creative Solutions.

——————————————————————————————————————————————–

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.