POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY W ZAKRESIE NAUK WETERYNARYJNYCH W TANZANII, POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW ICH NAUCZANIA

Projekt „Poprawa jakości kształcenia młodzieży w zakresie nauk weterynaryjnych w Tanzanii poprzez poprawę warunków ich nauczania” realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2019 r. przez Fundację Nauka dla Rozwoju na rzecz Livestock Training Agency – Tengeru oraz College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, mających swoje siedziby w Tanzanii.  W trakcie działań zrealizowanych w 2019 r. wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia laboratoriów dedykowanych realizacji zajęć ćwiczeniowych z parazytologii. W ramach prac remontowych w obu laboratoriach wymieniono okna na nowe, aluminiowe z przyciemnionymi szybami, zaopatrzonymi w moskitiery. Projekt realizowany był w ramach programu Polska Pomoc, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.