WSPÓŁPRACOWNICY FUNDACJI NAUKA DLA ROZWOJU

ANNA JOCHIM-LABUDA

ania jochimMgr pielęgniarstwa Anna Jochim-Labuda jest czynną zawodowo pielęgniarką i od wielu już lat także aktywną wolontariuszką. Zainteresowanie opieką nad chorymi w stanie terminalnym zrodziło się w niej w trakcie pracy na oddziałach zabiegowych, kiedy chorzy poddani procedurom zabiegowym przy wypisie do domu otrzymywali jedyne zalecenia co do stosowania standardowych leków przeciwbólowych. Więc gdy tylko pojawiła możliwość tworzenia wolontaryjnego zespołu ludzi pragnących ulżyć umierającym w cierpieniu Pani Anna rozpoczęła współpracę z pomysłodawcą powstania Hospicjum w Pucku. Zdobyte doświadczenie zawodowe i ukończona specjalizacja z działu pielęgniarstwa – opieka paliatywna spowodowały, iż od momentu powstania Stowarzyszenia Puckie Hospicjum, oprócz czynnej postawy zawodowej w charakterze pielęgniarki sprawuje również funkcję Wiceprezesa Hospicjum. Pani Ania oprócz zarządzania kadrą medyczną i pozostałymi członkami zespołu hospicyjnego zajmuje się bezpośrednimi kontaktami z pacjentami i ich rodzinami. Dodatkowo w ramach prowadzonych projektów szkoli wolontariuszy oraz nauczycieli praktycznych zawodów szkół medycznych z zakresu opieki paliatywnej. W 2014 r., w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej uczestniczyła w realizowanym przez Fundację Nauka dla Rozwoju projekcie wolontariatu „Opieka paliatywna – nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy”.

——————————————————————————————————————————————–

JUSTYNA BARTOSIK

justyna bartosikDr Justyna Bartosik jest adiunktem w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Współpracę z Zakładem rozpoczęła w 2007 roku zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki parazytologicznej z zastosowaniem metod koproskopowych i najnowszych technik biologii molekularnej. W pracy naukowej prowadzi badania diagnostyczne w kierunku pasożytów jelitowych zwierząt towarzyszących i gospodarskich (świnie, owce, konie, gołębie). W kwietniu 2012 roku rozpoczęła współpracę z laboratorium diagnostycznym ALAB plus, gdzie wykonuje badania diagnostyczne w kierunku pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych zwierząt towarzyszących i gospodarskich. Od 2015r w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej wspomaga Fundację Nauka dla Rozwoju w organizacji laboratoriów parazytologicznych oraz szkoleniu pracowników i studentów szkół Livestock Training Agency w Tanzanii.

——————————————————————————————————————————————–

NORBERT GÓRSKI

NORBERTDoktor Norbert Górski, specjalista z dziedziny otolaryngologii i chirurgii głowy i szyi. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spędził wiele lat na zdobywaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy w wielu ośrodkach na całym Świecie. Podczas lat spędzonych za granicą Polski, poza zdobywaniu doświadczenia i odbywaniu staży spotkał się z wieloma wyzwaniami pracy w różnych standardach a często także braku dostępu do wielu środków i sprzętów medycznych. To jednak nie było przeszkodą to realizowania swoich przekonań w służbie pacjentowi, której głównym celem było zmniejszenie cierpienia w doświadczaniu choroby. Mimo tego, że głównym obszarem działań doktora Górskiego była chirurgia, kontakt z pacjentem nie był jedynie ograniczony do sali operacyjnej. Z własnej chęci i potrzeby bycia z chorym w całym procesie leczenia, doktor Górski spędzał dużo czasu z chorymi kierując się przekonaniem, że pacjent ma ogromną potrzebę obecności nie tylko swojego lekarza ale drugiego człowieka. Ten aspekt służby pacjentowi przyświecał Panu Norbertowi przez cały czas jego pracy zarówno za granicą jak i kraju. To także stało się źródłem motywacji do zgłoszenia się do wolontariatu i wykorzystania wieloletniego doświadczenia w rejonach gdzie jest ono niezwykle potrzebne. Pierwszy wyjazd jako Wolontariusz pan Norbert odbył w zeszłym roku, wtedy wówczas jako chirurg ale przede wszystkim człowiek, który pragnie poświecić swój czas i pomoc spędził kilka tygodni w szpitalu w Rwandzie. Praca w warunkach często dalece odbiegających od standardów leczenia stała się źródłem satysfakcji i jeszcze większej chęci kontynuowania pomocy jako Wolontariusz.

——————————————————————————————————————————————–

KATARZYNA PIKULSKA

Dr Katarzyna Pikulska jest lekarzem będącym w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii. Zarówno staż podyplomowy jak i część kariery zawodowej odbyła w szpitalach powiatowych. Nadal dyżuruje w szpitalu w Radzyniu Podlaskim. Na co dzień pracuje na Oddziale Ortopedii Szpitala w Lublinie zajmując się pacjentami z różnego rodzaju złamaniami. Często pracując na ostrym dyżurze bierze udział w operacjach i samodzielnie operuje pacjentów, prowadząc jednocześnie pacjentów na Oddziale. Od 3 lat dyżuruje również aktywnie na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych kilku szpitali jako lekarz ogólny, a także zabiegowy – chirurg „SOR-owski”. Wcześniej dr Pikulska pracowała też w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie. Jako lekarz SOR na co dzień sprawnie zaopatruje urazy, rany, złamania, skręcenia, zaopatruje również dzieci. Dr Pikulska posiada doświadczenie w pracy przy obstawach imprez masowych – głównie na Stadionie Narodowym w Warszawie. W ostatnim czasie uczestniczyła w misji medycznej zorganizowanej przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Erbil w Kurdystanie, gdzie pracowała w tamtejszym szpitalu na SOR i na bloku operacyjnym, co dało Jej doświadczenie w pracy w warunkach istotnie odmiennych niż polskie.  Podjęła pracę na Malcie i przez 3 miesiące pracowała w prywatnym szpitalu. Pani doktor współpracowała z naszą Fundacją w realizacji projektu Programu Wolontariat Polska Pomoc 2016: „Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w regionie Lindi Rural (Tanzania)”.

——————————————————————————————————————————————–

ANTONI PLUTA

Dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW od 1983r. pracuje w Zakładzie Biotechnologii Mleka, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest doświadczonym pracownikiem naukowo-dydaktycznym z ponad 35-letnim stażem. Prowadzi wykłady m.in. z Polityki Wyżywienia Ludności, Towaroznawstwa surowców i produktów przemysłu spożywczego oraz Technologii mleka. Na dorobek naukowy dr hab. A. Pluty, prof. SGGW składa się około 200 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest współautorem książki „Substancje dodatkowe i składniki funkcjonalne do żywności” oraz podręcznika dla uczniów szkół średnich z zakresu technologii żywności. Jest konsultantem naukowym wydawnictw popularno-naukowych dotyczących problematyki mleka i produktów mlecznych. Dr hab. A. Pluta, prof. SGGW ściśle współpracuje z firmami związanymi z przemysłem mleczarskim. Jest autorem wielu ekspertyz i opinii dla zakładów mleczarskich i instytucji takich jak, Główny Urząd Celny, Główny Urząd Miar oraz banków i innych firm przemysłu spożywczego. Wdrożył i obecnie udoskonala w skali przemysłowej technologię produkcji serów niskotłuszczowych typu holenderskiego. Jego współpraca z przemysłem owocuje licznymi zleconymi pracami, w tym również badawczymi. Dr hab. A. Pluta, prof. SGGW jest między innymi vice-przewodniczącym Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 35 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Prowadził szkolenia z zakresu przetwórstwa mleka dla służb weterynaryjnych, pracowników branży mleczarskiej i firm handlowych. Pan Antoni jest też właścicielem 28 ha gospodarstwa, w którym wraz z żoną, córką i kilkoma kotami zajmuje się produkcją roślinną. Pan  profesor współpracował z naszą Fundacją w realizacji projektu Programu Wolontariat Polska Pomoc 2016: „Implementacja nowych technologii przetwórstwa mleka jako podstawa edukacji młodzieży w tym zakresie”.

——————————————————————————————————————————————–

ANDRZEJ JANICKI

janickiDr inż. Andrzej Janicki jest pracownikiem Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia ukończył na Wydziale Technologii Żywności, SGGW, gdzie uzyskał również tytuł doktora inżyniera nauk technicznych w zakresie technologii mleczarstwa. W latach 1995 -1997 oraz 2005-2011 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Był twórcą i pierwszym kierownikiem Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa SGGW. W trakcie pracy zawodowej odbył dodatkowe szkolenia w Wielkiej Brytanii w zakresie Food Law and Food Standards, Consumer Behaviour oraz Management and Marketing oraz w Belgii (Dairy Technology Training, Food Consumer – Food Policy). Dr inż. Andrzej Janicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Przechowalnictwo żywności, Opakowania i przechowywanie żywności, Żywność – aspekty towaroznawcze i przechowalnicze, Determinanty jakości żywności, Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego. Zainteresowania naukowe dr Janickiego obejmują: jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności o różnym stopniu przetworzenia, przechowalnicze straty substancji prozdrowotnych warzyw i owoców oraz żywności przetworzonej, ocenę towaroznawczą i  zastosowanie mieszanin ziół przyprawowych w praktyce gastronomicznej. Pan  doktor współpracował z naszą Fundacją w realizacji projektu Programu Wolontariat Polska Pomoc 2016: „Implementacja nowych technologii przetwórstwa mleka jako podstawa edukacji młodzieży w tym zakresie”.

——————————————————————————————————————————————–

OKSANA MOSHCHYNA

oksanaOksana Moshchyna ukończyła Studia Medyczne we Lwowie w 1997 roku. Od 1999 roku pracuje w 4 szpitalu miejskim we Lwowie (K4MKL). Od 2008 roku zajmuje się opieką paliatywną i hospicyjną, od roku 2012 kieruje oddziałem opieki paliatywnej K4MKL. Specjalizację w opiece paliatywnej odbyła się w Kijowie w 2012 roku. Oksana była uczestniczką licznych szkoleń, kursów tematycznych, konferencji, wizyt studyjnych i staży, które odbyły się w hospicjach w Krakowie, Łodzi, Cremonie, Breszii, Warszawie i Sopocie. Oksana Moshchyna wspierała nasze działania prowadzone w trakcie realizacji projektu „Wsparcie rozwoju szkolenia zawodowego pielęgniarek w zakresie opieki paliatywnej”.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————–

JOANNA PRZYBEK MITA

Dr n. hum. Joanna Przybek – Mita Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa wraz z uprawnieniami pedagogicznymi. Następnie ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie systemem ochrony zdrowia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego. Absolwent Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku, pracując w oddziale neurologii, a następnie przez kilka lat na stanowisku pielęgniarki operacyjnej. Równocześnie, bo od 2002 roku była związana z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, gdzie przechodząc kolejne szczeble zawodowe, w 2010 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Na co dzień organizuje specjalizacje dla pielęgniarek i położnych oraz niezbędne kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne na terenie całej Polski, współpracując z większością placówek medycznych w kraju. Pracuje również w Kolegium Nauk Medycznych, Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Ponadto od 2007 roku jest  właścicielem i kierownikiem w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej EDUMED w Sędziszowie Małopolskim, zorientowanym na pielęgniarską opiekę długoterminową. Dydaktyk w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, nauczyciel akademicki, autor i współautor prac naukowych. Kierownik kilkunastu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego, współautor standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, opracowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy. Od  2019 roku w Ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej wspomaga Fundację Nauka dla Rozwoju w organizacji i szkoleniu kadr medycznych z zakresu opieki paliatywnej na Ukrainie.